Sandbäckshult skola

Sandbäckshult skola invigdes år 1910. Tidigare hade barnen från samhället fått gå till skolorna i Århult och Blomstermåla. Efter att Kalmar-Berga järnväg öppnats år 1897 och Mönsterås-Åseda järnväg år 1902, expanderade Sandbäckshult som samhälle. På initiativ av bl a nämndemannen Johan Carlsson på gården Sandbäckshult nr 1 fick Sandbäckshult en egen skola. Johan Carlsson, som ägde marken, skänkte den till Ålems kommun. Skolan uppfördes med två rum, ett rum för klasserna 1- 2 och ett för klasserna 3-6. Senare byggdes ytterligare ett klassrum, och klasserna 3-4 fick ett rum och klasserna 5-6 ett. Efter att barnantalet under 1940-talet minskat i Sandbäckshult, samordnades verksamheten med Blomstermåla för att under 1970-talet helt avvecklas. 


Läraren Erik Karlsson med en av sina första klasser.                  1941, Erik Karlsson med klasserna 3-6                                       1937, lärarinnan Viola Johansson med sin klass